Máy nội soi công nghiệp laser Laserliner 084.121L

Nhà sản xuất:
  • Màn hình ngoài hoạt động thông qua kết nối TV Out
  • Đa ngôn ngữ trên màn hình
  • Đơn vị camera hoán đổi