Máy nội soi công nghiệp laser Laserliner 082.213A

Nhà sản xuất:
Nhiệt độ bảo quản-10 ° C, 60 ° C
Nhiệt độ hoạt động0 ° C, 45 ° C
Thời gian hoạt độngkhoảng 4 h