Máy nội soi công nghiệp laser Laserliner 082.210A

Nhà sản xuất:
Thời gian hoạt động khoảng 4 h
Nhiệt độ hoạt động 0 ° C, 45 ° C
Nhiệt độ bảo quản -10 ° C, 60 ° C