Lưu trữ thẻ: diode

Diode tín hiệu

Điốt tín hiệu (diode tín hiệu) là hai cực nhỏ dẫn dòng khi phân cực...

Diode 1n4007 là gì, cấu tạo của diode 1n4007

Diode 1N4007 là một diode chỉnh lưu tiếp giáp PN. Những loại điốt này chỉ cho phép...

Phân biệt sự khác nhau giữa Diode & Transitor

Một trong những khác biệt lớn giữa các diode và transistor là các diode chuyển...

Điốt là gì?(What is a Diode)

Một diode là một thiết bị bán dẫn mà chủ yếu đóng vai trò như...