Lưu trữ thẻ: diode zener

Diode tín hiệu

Điốt tín hiệu (diode tín hiệu) là hai cực nhỏ dẫn dòng khi phân cực...

Diode 1n4007 là gì, cấu tạo của diode 1n4007

Diode 1N4007 là một diode chỉnh lưu tiếp giáp PN. Những loại điốt này chỉ cho phép...

Diode Zener là gì, cấu tạo điốt Zener

Diode bán dẫn (điốt bán dẫn) chặn dòng điện theo hướng ngược lại, tức là...