Lưu trữ thẻ: diode chỉnh lưu

Diode tín hiệu

Điốt tín hiệu (diode tín hiệu) là hai cực nhỏ dẫn dòng khi phân cực...

Mạch chỉnh lưu toàn sóng

Giống như mạch chỉnh lưu nửa sóng, mạch chỉnh lưu toàn sóng tạo ra điện...

Mạch chỉnh lưu

Mạch chỉnh lưu là gì? Bây giờ chúng ta đến với ứng dụng phổ biến...

Diode 1n4007 là gì, cấu tạo của diode 1n4007

Diode 1N4007 là một diode chỉnh lưu tiếp giáp PN. Những loại điốt này chỉ cho phép...

Điốt là gì?(What is a Diode)

Một diode là một thiết bị bán dẫn mà chủ yếu đóng vai trò như...