Nhà sản xuất Mobility-LLC

Mobility-LLC là nhà sản xuất kính hiển vi tới từ Nhật Bản. Các sản phẩm gồm có kính hiển vi điện tử, sinh hoạt phục vụ cho giao dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học. Kính lúp các loại.

 

 

 

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.