Máy nội soi công nghiệp laser Laserliner 084.100A

Nhà sản xuất:
Thời gian hoạt động4 h
Nhiệt độ hoạt động-10 góc 60 ° C
Nhiệt độ bảo quản-20 góc 70 ° C