Máy hiệu chuẩn vòng lặp chính xác Fluke 709H

5.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá
(1 đánh giá của khách hàng)

Nhà sản xuất:
Fluke 709H Precision Loop Calibrator with HART Communications / Diagnostics

Máy hiệu chuẩn vòng lặp dành cho dòng điện chính xác Fluke 709H với Giao tiếp/Chẩn đoán HART