Giới thiệu TKTECH – Công Ty TNHH TM DV Công Nghệ TK

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Công Nghệ TK được thành lập vào ngày 07/07/2011 tại Gò Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh Việt Nam. Chuyển cung cấp các thiết bị đo lường, gồm các thiết bị đo lường 

Update thông tin.